Quạt Ly Tâm Hút Bụi

 • Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.6-35

  Mã sản phẩm: CF.6-35
  Cỡ số: 315÷1100 mm
  Kiểu Lắp: Trực tiếp, Dây đai - Puly, Nối trục thẳng
  Ứng dụng: hút bụi (đất đá, phoi bào, mùn cưa...)
  Công suất: 1,1÷37kW
  Lưu lượng: 972÷21600m³/h
  Áp suất: 3500÷1700Pa

   

 • Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.6-46

   

  Mã sản phẩm: CF.6-46

  Cỡ số: 320÷1100 mm
  Kiểu Lắp: Trực tiếp, Dây đai - Puly, Nối trục thẳng
  Ứng dụng: hút bụi, vận chuyển bụi trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ/nông sản
  Công suất: 2,2-45kW
  Lưu lượng: 2000-38000m³/h
  Áp suất: 600-3000Pa

 • Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.7-40

  Mã sản phẩm: CF.7-40

   
  250÷800mm
  Dây đai - Puly, Nối trục thẳng
   

  Ứng dụng: hút và vận chuyển bụi có kích thước hạt lớn, hàm lượng cao (bụi đất đá, phoi bào, mùn cưa...)

  Công suất: 2,2 - 55kW

  Lưu lượng: 1.200 - 30.000m³/h     

  Áp suất: 1200 - 4400Pa

  Nhiệt độ dòng khí cho phép: 0-150°C

 • Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.OX495

  Mã sản phẩm: CF.OX495

  320÷1200 mm

  Trực tiếp, Dây đai - Puly

  Ứng dụng: hút và vận chuyển bụi có kích thước hạt lớn, hàm lượng cao (bụi đất đá, phoi bào, mùn cưa...)

  Công suất: 0,55 - 90kW

  Lưu lượng: 600 - 33.580m³/h     

  Áp suất: 425 - 5290Pa

  Nhiệt độ dòng khí cho phép: 0-150°C

Sản Phẩm Mã sản phẩm
Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.6-35 CF.6-35

Chi tiết

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.6-46 CF.6-46

Chi tiết

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.7-40 CF.7-40

Chi tiết

Quạt ly tâm hút bụi công nghiệp kiểu CF.OX495 CF.OX495

Chi tiết

Hiển thị