ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN: CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY CHU THƯỞNG

VPGD: 640, Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên

SHOWROOM: 636, Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên

ĐIỆN THOẠI: 0280 3544544

HOTLINE: 0913 357 000 – 0979 343 400

EMAIL: dienmaychuthuong@gmail.com