ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC DẬU

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: số 128 Hàng Đồng, Phường Điện Biên, T.P Thanh Hóa

ĐIỆN THOẠI: 0373852028

FAX: 0373.852.028

HOTLINE: 0915 357 200