Hôm qua ngày 31/8/2017 các hội viên của HANSIBA & KICOX đến thăm quan và làm việc tại nhà máy sản xuất quạt công nghiệp TOMECO – An Khang.


Ông Lê Đình Trường Trường Giám đốc nhà máy đang giới thiệu về công ty TOMECO

KICOX ( Korean Industrial Corporation Complex Management) hoạt động như một cơ quan quản lý phức tạp công nghiệp và cơ quan giám sát tại Hàn Quốc. KICOX tham gia vào quy hoạch và hoạt động quản lý phức tạp công nghiệp; quản lý và hỗ trợ các công ty phức tạp và công ty thuê; bán các dịch vụ hành chính phức tạp công nghiệp cho hợp đồng thuê; và hỗ trợ các hoạt động sản xuất và quản lý của các công ty thuê nhà. Công ty cũng tham gia vào việc phát triển phức hợp công nghiệp và mở rộng các hoạt động hỗ trợ, bao gồm việc tạo ra không gian công nghiệp tùy chỉnh cho các công ty vừa và nhỏ; xây dựng và vận hành các nhà máy loại căn hộ để giúp các công ty nhỏ và vừa khai trương kinh doanh mới; và xây dựng và vận hành các trung tâm hậu cần chung. Ngoài ra, KICOX còn cung cấp các dịch vụ cho thuê khu vực đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, công ty tham gia vào mạng lưới nghiên cứu khoa học-công nghiệp-nghiên cứu; và sự tiến bộ của các dịch vụ hỗ trợ cho các công ty thuê. Công ty được thành lập năm 1964 và có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.
Với chức năng như vậy hôm nay đoàn đại biểu KICOX Changwon đã tới tham quan có những đánh giá, tiến hành xúc tiến hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và TOMECO.
Một số hình ảnh làm việc của đoàn tại công ty cổ phần TOMECO An Khang: