Hôm nay, ngày 1-11-2017 công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu tiến hành kiểm tra và cân bằng động guồng cánh tại hiện trường cho khách hàng. Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra quạt của TOMECO: