Vừa qua công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu (TOMECO) vinh dự đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và cung ứng quạt công nghiệp. Chứng chỉ do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng , Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp.