TOMECO
  • GUIDELINES FOR INSPECTION & FAN TROUBLE INDUSTRY

PROBLEMS

CAUSES

Suggestions

Press the start button but the fan does not run

Electricity supply is not guaranteed

Check fuse / circuit breaker. Check the device to switch off or disconnect. Check the supply voltage accuracy.

 

Transmission is not working

Check straps are too loose, leading to full belts. Then (cavet) of the pusher and the wing lever is broken. Can be broken or not fitted with intermediate components of the coupler.

 

Engine

The engine may be too small and overloaded.

Damaged fan control valve

Check the operation of the valve to ensure opening and closing.

Noise too large (abnormal)

The wing was rubbed

Adjust the wing or the intake of the suction cup. Tighten the wing pads or ball bearings on the shaft.

 

Damage to belt drive

Re-tighten the pulley on the motor / propeller. Tension adjustment. Puly alignment (see belt drive section). Replace straps or puly.

 

Damaged ball bearings

Replacement deficiencies (defects) on bearings. Lubrication ball bearings. Tighten the brake rings, stop the shaft and so on

 

Left wing balance

Clean all dirt on the reel. Check wing balance, balance in place if necessary.

 

Errors in installation

Excess material on the piping system and in the fan during installation.

 

Unsatisfactory Air volume

Fan running wrong direction, fan speed is not suitable

Check the direction of rotation for the correct rotation of the rotor. Increase fan speed to acceptable levels.

 

Fan mounting position

The gap before the input and after the output does not match the need to reset the alignment

 

The power of the pipeline and the environmental treatment equipment is too large

Review calculations and actual piping installation. It is necessary to reduce the force of the system.

 

The flow control valve may not work

Verify the operation of the flow control valve

 

Air volume is too large

Selected fans are larger than required

Reduce the speed of the fan, close the flow control valve.

The system pressure is too small for the pressure of the fan

Change the diameter of the pipe system. Doors, filters, grille etc. may not be installed.

Static pressure is not correct

There are many or fewer piping systems, which have changed over the expectations. The pressure (elevation above sea level) where the fan is mounted is different from the requirement.

System Resistance Change Pipe Size Filter Cleaning Changing the fan speed. Valve adjustment

Engine overheat and overcurrent

For Fans: The direction of rotation is not correct, the speed is not correct

Check the direction of the wing. Reduced fan speeds

Pipe drainage is not suitable. The toilet door is open

Reduced tube size reduction. Check, close the toilet door on the fan and the pipe

 

Air flow characteristics are not suitable for initial calculation

Excessive dust should be checked for dust collectors in front of the fan. The air temperature is too low compared to the calculation to be rechecked.

 

The electricity system is biased

Check the reliability of the protection device, current may be phase loss, voltage drop etc.

 

The axle is too hot

Lubrication

Kiểm tra bôi trơn dầu mỡ bôi trơn, phải đảm bảo đúng và đủ số lượng yêu cầu (không quá thừa đối với mỡ)

Seal rings, seal failure

Kiểm tra nới lỏng các bulong ép vòng phớt hoặc kiểm tra lại chất liệu của vòng phớt.

Coolant of the water-cooled pillow is not correct

Kiểm tra lại sự lưu thông của ống dẫn và lưu lượng nước cấp làm mát có thể chưa đủ.

The air temperature is too high

Kiểm tra lại nhiệt độ dòng khí đi qua quạt

Fan strong shaking, vibration

Bộ truyền đai không lắp đúng

Đai bị quá căng hoặc quá trùng dẫn đến tốc độ quạt không ổn định

Đai không đúng chủng loại

Thay thế dây đai phù hợp

Hệ thống mất cân bằng

Kiểm tra độ thẳng của trục, động cơ và puli. Guồng cánh bị bụi bẩn hoặc bị mòn, gỉ không đều cần bảo dưỡng về nhà máy TOMECO An Khang để cân bằng động lại.

Khớp nối không thẳng hàng

Kiểm tra sự liên kết giữa động cơ, khớp nối và trục quạt. Bất kì sự điều chỉnh nào thực hiện cho khớp nối phải được sự hướng dẫn của nhà sản xuất. Miếng căn ở dưới động cơ có thể bị lỏng

Giá bệ quạt không đủ cứng vững hoặc các đệm giảm rung mất tác dụng

Gia cố lại bệ đỡ quạt, xiết chặt lại các bu lông móng, kiểm tra bộ giảm rung

Rung động do lan truyền từ các máy bên cạnh.

Tắt quạt và xem xét lại sự rung động của nền móng