Trang chủ » Dự án » Dự án Khu Công Nghiệp » Tổ Hợp Sản Xuất Thép Lớn Nhất Việt Nam

Tổ Hợp Sản Xuất Thép Lớn Nhất Việt Nam

𝐓𝐎𝐌𝐄𝐂𝐎 𝐁𝐀̀𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐐𝐔𝐀̣𝐓 𝐇𝐔́𝐓 𝐁𝐔̣𝐈 𝟏𝟐𝟓𝟎𝐊𝐖 – 𝟑2𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐌𝟑/𝐇𝐑 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐇𝐈̣𝐔 𝐌𝐀̀𝐈 𝐌𝐎̀𝐍 𝐊𝐇𝐀̆́𝐂 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐎̂̉ 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝐒𝐀̉𝐍 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐓𝐇𝐄́𝐏 𝐋𝐎̛́𝐍 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌!
𝐋𝐀̂̀𝐍 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐇𝐄̂́ 𝐓𝐀̣𝐎 𝐓𝐀̣𝐈 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 – 𝟏𝐒𝐓 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐔𝐅𝐀𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄𝐃 𝐈𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒
𝐿𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑇𝑂𝑀𝐸𝐶𝑂 – Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑞𝑢𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝐶𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑂𝑀𝐸𝐶𝑂 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢.
———————————————————-
Quạt hút bụi 1250kW với lưu lượng đến 320.000m3/hr được Quạt công nghiệp TOMECO nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thay thế cho sản phẩm nhập khẩu với các yêu cầu khắt khe về điều kiện làm việc như:
Chịu mài mòn: với đặc tính dòng khí có chứa hàm lượng bụi lớn, từ dây chuyền luyện cốc của nhà máy chế biến thép.
Chịu nhiệt độ cao đến 250 độ C
Độ kín cơ khí để đáp ứng yêu cầu phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn sản xuất
–  Đặc biệt phải lắp đặt chính xác với hệ thống cũ trong thời gian ngắn nhất.
Với năng lực khép kín – đồng bộ từ khảo sát – nghiên cứu – thiết kế – chế tạo – lắp đặt, TOMECO đã đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong dự án Chế tạo thay thế Quạt Công Nghiệp Công Suất Lớn – 1250KW và bàn giao – nghiệm thu thành công.
Sau đây là một số hình ảnh của dự án
quat-hut-bui-nha-may-che-bien-thep-3
quat-hut-bui-nha-may-che-bien-thep-4
0917.704.186