Ngày 15/03/2016 vừa qua, đoàn công tác của ban lãnh đạo và thường trực ban điều hành HANSIBA đã tới thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu (TOMECO). Một trong những DN hội viên đã gia nhập hiệp hội từ đầu năm 2015.

Ngày 15/03/2016 vừa qua, đoàn công tác của ban lãnh đạo và thường trực ban điều hành HANSIBA đã tới thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu (TOMECO). Một trong những DN hội viên đã gia nhập hiệp hội từ đầu năm 2015.

 

Đoàn công tác của HANSIBA do Ông Nguyễn Hoàng Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu bắt đầu chương trình làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu (TOMECO)

HANSIBA (Tên đầy đủ: Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hà Nội) được thành lập từ năm 2014 với mục tiêu tăng cường hợp tác, liên kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy, mở rộng, liên kết trao đổi, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm và quảng bá Thương hiệu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghệ cao.