Ngày 3/11/2017, Công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu (TOMECO) đã tổ chức tập huấn diễn tập pccc cho toàn bộ cán bộ nhân viên làm việc tại tòa nhà văn phòng TOMECO.