QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO HÀNH CỦA TOMECO

Tất cả các sản phẩm được TOMECO thiết kế và chế tạo đều đươc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Việc bảo hành sản phẩm là sự đảm bảo bắt buộc theo pháp luật đối với công ty về chất lượng trong thời gian bảo hành sản phẩm. Công ty có nghĩa vụ thực hiện sữa chữa các hư hỏng của sản phẩm trong thời gian còn hiệu lực bảo hành.

2.HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH CÁC YÊU CẦU BẢO HÀNH

2.1  Liên hệ:

Khi có sự cố, hỏng hóc xảy ra mà theo xác nhận của khách hàng là thuộc trách nhiệm bảo hành của người cung cấp thiết bị, xin khách hàng kiểm tra và chuẩn bị các thông tin sau đây:

 • Đơn vị cung cấp thiết bị
 • Ngày mua bán, giao nhận và ngày đưa vào sử dụng
 • Biên bản sự cố hỏng hóc, bao gồm các thành viên tham gia là: người vận hành, người quản lý trực tiếp và người đại diện pháp nhân của đơn vị sử dụng, trong đó mô tả tình trạng thiết bị từ khi đang hoạt động bình thường đến khi có những dấu hiệu không bình thường phải dừng máy. (nên có ảnh chụp hiện trạng)
 • Phiếu bảo hành Toàn bộ các thông tin trên được gửi lại cho người cung cấp thiết bị để người bán có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất làm nhiệm vụ bảo hành.

2.2 Quy định về điều kiện bảo hành của TOMECO

TOMECO chịu trách nhiệm bảo hành, đối với những hàng hóa cung cấp với những điều kiện như sau:

 • Hàng hóa do TOMECO sản xuất, còn đủ mác nhãn khi xuất xưởng và chưa bị cải tạo, thay đổi các điều kiện sử dụng khác với thỏa thuận thiết kế ban đầu
 • Quý khách đã chấp hành đầy đủ những quy trình, quy phạm và những hướng dẫn của nhà sản xuất về việc vận chuyển, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị.
 • Nhưng hư hỏng xảy ra được hai bên xác nhận là lỗi do người sản xuất.
 • Thời gian bảo hành thiết bị đã ghi trên phiếu được tính từ ngày bàn giao hàng hóa giữa 2 bên. Trong thời gian bảo hành đề nghị quý khách thường xuyên trao đổi với TOMECO về việc lắp đặt và sử dụng thiết bị. Khi có trục trặc phát sinh đã kịp thời dừng máy và thông báo cho công ty tiến hành nhiệm vụ bảo hành, đồng thời lập biên bản ghi nhận tình trạng máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành cũng như xảy ra sự cố.

* Những trường hợp không phải trách nhiệm bảo hành của TOMECO 

 • Những hư hỏng do lỗi của người vận chuyển, lắp đặt và vận hành
 • Hàng hóa không còn nguyên trạng ban đầu, đã bị sửa chữa, thay đổi trái với những thiết kế lúc bàn giao, đã bị mất hoặc hỏng mác nhãn
 • Những hư hỏng có tính chất bất khả kháng như: thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt….
 • Trường hợp không thuộc loại bảo hành do TOMECO quy định trước với khách hàng.
 • Trường hợp hết thời hạn bảo hành

2.3. Chi phí bảo hành:

 • Toàn bộ chi phí về vận chuyển, lắp đặt và thay thế linh kiện,phụ tùng để khắc phục lỗi do nhà sản xuất được TOMECO chịu trách nhiệm chi phí.
 • Nếu không có các thỏa thuận trước thì nếu địa điểm bảo hành sản phẩm ở cách nơi bàn giao ban đầu trên 20km, Quý khách vui lòng thanh toán tiền đi lại và lưu trú cho cán bộ và công nhân đến làm nhiệm vụ kiểm tra, bảo hành thiết bị.

2.4. Hỗ trợ sử dụng và bảo trì sản phầm: 

Trong quá trình lắp đặt, sử dụng thiết bị, Quý khách hàng đều có thể liên hệ bằng điện thoại (024) 3563 1130; email: toancau@tomeco.vn đến các điểm giao dịch của TOMECO để :

 • Đề nghị tư vấn lựa chọn và sử dụng sản phẩm miễn phí.
 • Yêu cầu bảo hành.
 • Yêu cầu bảo trì, kiểm tra sửa chữa sản phẩm.