Trang chủ » Tin tức » Tin tức nổi bật tomeco » TOMECO Tổ Chức Khóa Đào Tạo An Toàn Sức Khỏe & Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO

TOMECO Tổ Chức Khóa Đào Tạo An Toàn Sức Khỏe & Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO

Nhận thức được việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động và an toàn môi trường là vấn đề của toàn xã hội. Nhiều năm qua, TOMECO liên tục nhận được bằng khen, giấy chứng nhận của Cục An toàn lao động và thành phố Hà Nội. Người lao động tại TOMECO hàng năm được khám sức khỏe định kỳ, được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn lao động và Vệ sinh môi trường.

Đào tạo tiêu chuẩn ISO an toàn sức khỏe
Tập thể CBCNV tham gia buổi đào tạo của chuyên gia

Với chủ trương luôn luôn cải tiến chất lượng và điều kiện làm việc cho người lao động, TOMECO triển khai hệ thống Quản lý Môi Trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 với mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề phát triển bền vững. Đồng thời, hệ thống quản lý An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 cũng được triển khai với mục tiêu kiểm soát  rủi ro, mối nguy về an toàn lao động có thể xảy ra, cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho CBCNV.

Để giúp các CBCNV TOMECO trang bị nhận thức về kỹ năng nhận diện mối nguy, quản lý các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, các tác động của quá trình sản xuất đến môi trường, ngày 13/9/2019, TOMECO đã tổ chức chương trình đào tạo “Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường theo tiêu chuẩn ISO” tại nhà máy cơ khí An Khang. Chương trình đào tạo được kết nối trực tuyến với Văn phòng Công ty CP Cơ Điện TOMECO, Công ty CP Dịch Vụ Cơ Điện TOMECO và Chi Nhánh Miền Nam. Khóa đào tạo đã cung cấp cho Ban lãnh đạo Công ty và CBCNV những kiến thức về  yêu cầu, nguyên tắc của tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn ISO 45001:2018 để áp dụng những tiêu chuẩn này ở các bộ phận một cách hiệu quả, thiết thực.

Đào tạo tiêu chuẩn ISO an toàn sức khỏe tại nhà máy cơ khí An Khang
Đào tạo tiêu chuẩn ISO tại nhà máy cơ khí An Khang

Việc triển khai 02 hệ thống quản lý này tích hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 TOMECO đã triển khai từ năm 2006 sẽ thành Hệ thống quản lý An toàn – Môi trường – Chất lượng.

Việc triển khai áp dụng tích hợp 2 hệ thống Quản lý An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Quản Lý Môi Trường trong thời gian sắp tới thể hiện trách nhiệm và lời cam kết của TOMECO đối với sự an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời hướng tới yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường với mỗi sản phẩm, dịch vụ do TOMECO cung cấp.

Đào tạo tại VP 53 Nguyễn Xiển
Buổi đào tạo tại văn phòng 53 Nguyễn Xiển
0917.704.186